Szukasz czegoś?

Jak sfinansować, bądź ulepszyć swój biznes?

Autor:

Ameryki nie odkryli eksperci, których zdaniem aby zarobić spore pieniądze, najpierw trzeba zainwestować. Niestety nie  każdy ma, bądź może przeznaczyć sporą kwotę pieniędzy na swój biznes.

Wszyscy doskonale wiemy, że finansowanie biznesu to problem wielu przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno tych początkujących, jak i tych mających już swoją firmę. Oczywiste jest także to, że pieniądze zawsze się przydadzą: na rozkręcenie biznesu, jak i jego modernizację, czy poszerzenie obszaru działalności. Tylko skąd tu wziąć kasę na to wszystko?

Jakiś czas temu przeczytałem interesujący artkuł na wspomniany powyżej temat. Dodając parę groszy od siebie, chciałbym się podzielić kilkoma dobrymi radami, dzięki którym życie niektórych przedsiębiorców może okaże się nieco łatwiejsze.

 1.      „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

O dotację w ramach unijnego działania 6.2 programu Kapitał Ludzki, mogą się ubiegać osoby, które dopiero planują uruchomienie działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani, ale pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą mieli m.in. bezrobotni, osoby niepełnosprawne, kobiety, które wracają do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci oraz osoby po 45. roku życia. Wysokości dotacji może wynieść do 40 tys. zł. Niestety, pieniądze z tej puli już się kończą, więc szanse na otrzymanie dotacji w ramach działania 6.2 są coraz mniejsze, a więc kto pierwszy, ten lepszy.

Wniosek o wsparcie przyjmują tzw. operatorzy, czyli instytucje współpracujące z wojewódzkimi urzędami pracy. Na stronach internetowych urzędów można otrzymać podstawowe informacje o planowanych naborach i kontakt do operatorów. Cały proces jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym operator ocenia predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i wstępnie pomysł na biznes. Drugi etap to szkolenie z przedsiębiorczości, podczas którego przyszli przedsiębiorcy uczą się m.in. jak założyć firmę i napisać biznesplan.

2.      Dofinansowanie z urzędu pracy dla bezrobotnych, którzy planują otworzyć własną firmę

Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie około 20 tys. złotych. Urzędy pracy samodzielnie ustalają kwotę maksymalnego wsparcia, dlatego też może się okazać, iż w danym urzędzie będzie ono nawet o kilka tysięcy niższe niż gdzie inniej. Osoba ubiegająca się o tego typu dotację musi mieć status zarejestrowanego bezrobotnego i przez ostatni rok nie mogła prowadzić działalności gospodarczej.

Zaletą tej dotacji jest brak utrudnień pod względem formalnym. Jeśli formularz wniosku jest wystarczająco szczegółowy, nie będzie nawet konieczne złożenie biznesplanu. Ponadto wkład własny nie jest wymagany, ale oczywiście nie zaszkodzi wspomnieć, że dysponujemy np. własnym komputerem czy samochodem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że firmę wspieraną przez urząd pracy trzeba utrzymać na rynku przynajmniej przez rok.

3.      Preferencyjne kredyty dla start-upów bez zdolności kredytowej

Start-upy bez zdolności kredytowej i odpowiednio wysokich zabezpieczeń mogą starać się o preferencyjnie oprocentowane pożyczki lub też o poręczenie kredytów, zaciąganych w bankach. Wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE oferują pośrednicy w pięciu województwach: łódzkim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Kwoty pożyczek są różne w zależności od pośrednika w danym województwie, ale można się starać nawet o kilkaset tysięcy złotych.

4.      Dofinansowanie dla osób z pomysłem na e-biznes

Ten rodzaj dotacji przeznaczony jest dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Wnioski muszą być złożone przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej, a także przed rozpoczęciem realizacji projektu, na który chcą otrzymać dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą się starać o kwotę stanowiącą aż 70% wydatków kwalifikowanych, których limit wynosi 700 tys. złotych. Jednym słowem  oznacza to, że innowacyjna firma może otrzymać maksymalnie 490 tys. złotych. Wyjątkiem są osoby, które nie ukończyły jeszcze 27 lat – w ich przypadku dotacja może wynosić 80% kosztów kwalifikowanych, czyli nawet 560 tys. złotych.

5.      Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Celem działania jest umożliwienie przedsiębiorcom zakupu i wdrożenia własnej lub nowej technologii, w oparciu o którą mogą rozpocząć wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. W ramach tego dofinansowania można otrzymać do 85% zwrotu poniesionych kosztów. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem banków kredytujących (bank, z którym beneficjent zawarł umowę kredytu technologicznego). Bank kredytujący przekazuje oryginał wniosku w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do kancelarii BGK.

6.      Szansa dla mikroprzedsiębiorstw na wsiach i w małych miasteczkach

O dotację, przyznawaną w formie refundacji poniesionych już kosztów, mogą starać się tylko mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro i które zatrudniają maksymalnie 10 pracowników. Uzyskane pieniądze można wydać m.in. na zakup maszyn, budowę lub remont lokalu przeznaczonego na działalność oraz na środek transportu. Kwota wynosi 100, 200 lub 300 tys. złotych. Bardzo dużo zależy od tego, czy firma planuje kogoś zatrudnić. W przypadku jednoosobowej działalności można liczyć na dofinansowanie w wysokości do 100 tys. złotych. Tworząc dwa miejsca pracy, kwota ta wzrasta dwukrotnie, a przy zatrudnieniu co najmniej 3 pracowników można otrzymać do 300 tysięcy.

7.      Inkubatory przedsiębiorczości – wsparcie nie tylko finansowe

Inkubatory tworzą różne instytucje: uniwersytety, organizacje samorządowe, fundacje, różnego typu fundusze, a także banki. Zadania poszczególnych inkubatorów różnią się od siebie, ale generalnie oferują one startującym przedsiębiorcom pomoc w wielu wymiarach. Może być to pomoc w skonkretyzowaniu pomysłu na firmę i stworzenia biznes planu oraz rejestracji działalności gospodarczej, czy doradztwo w sprawach związanych z administrowaniem firmą, czy prowadzeniu biznesu typu: zdobywanie kontrahentów, marketing, budowanie strategii sprzedaży, itd. Inkubator to też źródło kapitału na start. Może także prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców czy też udostępniać im swoją powierzchnię biurową. Jak zatem widać wszystko to zależy od danego inkubatora. Należy pamiętać, że instytucje te mogą realizować potrzeby określonej grupy osób, dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, do kogo dokładnie jest on skierowany.

8.      Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Celem tego działania jest ułatwienie mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom korzystania z usług doradczych w celu przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego inwestora. Przedsiębiorca może uzyskać do 50% zwrotu wydatków, które poniesie na zakup takich usług doradczych.
W tym przypadku należy wziąć udział w konkursie: 31 października 2011 r. – ogłoszenie konkursu; 14 listopada 2011 r. rozpoczęcie naboru; 16 grudnia 2011 r. – zakończenie naboru (lub do wyczerpania alokacji na konkurs). Instytucją odpowiedzialną jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: na podstawie artykułów ze stron: www.finanse.wp.pl; www.taxcare.pl; www.ipo.pl; www.gospodarka.gazeta.pl; www.e-kapital.pl

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Skomentuj na Facebooku:

Dodaj komentarz

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Projekty

Sigma Partner
TaxCoin.io
Dezi.pl
taxelit.com

Najnowsze Wpisy

Czy promowanie wolności ma sens ?

Zadajmy sobie pytanie: Czy promowanie wolnego rynku, wolności osobistej i gospodarczej ma sens? Na...

Archiwum