Szukasz czegoś?

Praktyczne porady cz. IV – przedsiębiorca opiekujący się dzieckiem może zawiesić firmę nawet na 6 lat

Autor:

Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do dwóch lat.
W niektórych sytuacjach możliwy jest jednak dłuższy okres zawieszenia.

Zgodnie z art. 14 a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od września 2013r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy i nie zatrudniają pracowników mogą zawiesić działalność do 3 lat, jeśli sprawują w tym czasie osobistą opiekę nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Natomiast w przypadku dziecka niepełnosprawnego zawieszenie działalności może trwać do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Z uprawnienia można skorzystać nie tylko jednorazowo, ale także w częściach – maksymalnie czterech.
Opiekę tę można sprawować nad dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym.

Zawieszenie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem to tzw. urlop wychowawczy dla przedsiębiorców – odpowiednik urlopu wychowawczego przysługującego do tej pory tylko etatowcom.

Co ważne – Państwo zapłaci składki za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad dzieckiem.
Podobnie jak w przypadku osób pracujących na etacie, przedsiębiorca na „urlopie wychowawczym” ma opłacane składki na ZUS (emerytalne i rentowe), a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wymienione składki będą jednak wypłacane tylko tym przedsiębiorcom, którzy mają co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem.
Natomiast w przypadku przedsiębiorców ze stażem ubezpieczeniowym krótszym niż pół roku budżet państwa zapłaci tylko składkę emerytalną, do tego niższą niż w przypadku osób z ponad 6-miesięcznym stażem. W przypadku tych ostatnich podstawą wymiaru składki emerytalnej, a także rentowej, będzie bowiem 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zatem budżet będzie opłacał te składki w takiej samej wysokości, w jakiej robi to większość „czynnych” przedsiębiorców (60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to podstawa minimalnych składek ZUS, jakie muszą płacić za siebie prowadzący działalność gospodarczą).

Informację o zawieszeniu działalności zgłasza się na druku CEIDG-1.
Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem muszą również złożyć oświadczenie do ZUS o zamiarze podlegania odpowiednio ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu. Łącznie z oświadczeniem należy także złożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

   Send article as PDF   

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Skomentuj na Facebooku:

Dodaj komentarz

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Projekty

Sigma Partner
Dezi.pl
Przelewy zagraniczne
Energy Invest Group
Miasto szkoleń

Najnowsze Wpisy

Czy kryptowaluty są bezpieczne?

  Aby odpowiedzieć szczerze na to pytanie, trzeba jasno stwierdzić, że inwestowanie samo w s...

Archiwum