Szukasz czegoś?

Jeśli korzystałeś z ulgi ZUS dla młodych firm nie dostaniesz zasiłku

Autor:

Masz marzenia i zakładasz własną firmę. Korzystasz ze wszystkich możliwych ulg, aby rozkręcić biznes. Niestety ponosisz klęskę. Nie masz firmy, a przez to, że korzystałeś z ulgi ZUS, nie masz także zasiłku. Jak to możliwe?

Nasze prawo niezmiernie szeroko definiuje osobę bezrobotną. Jest nią przede wszystkim osoba niezatrudniona lub nieposiadająca wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zbankrutował i który chce się starać o zasiłek dla bezrobotnych musi dokonać wyrejestrowania z ewidencji działalności gospodarczej. Chciałbym w tym miejscu podkreśli, iż samo zawieszenie działalności nie uprawnia do ubiegania się o zasiłek. Ponadto, Fundusz Pracy nie opłaci za taką osobę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby uzyskać status bezrobotnego należy zgłosić się do urzędu pracy dopiero po dacie wskazanej w ewidencji jako dzień wyrejestrowania działalności gospodarczej. Taka osoba nabywa prawo do zasiłku za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Musi jeszcze wykazać, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Co więcej, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy musiała stanowić kwotę co najmniej najniższego wynagrodzenia.

Oznacza to, że prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który uprzednio korzystał przez dwa lata z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w związku z systemem preferencyjnym dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą, nie będzie mógł ubiegać się o przyznanie statusu bezrobotnego, a co za tym idzie, uzyskać zasiłku!

Natomiast ci, którym zostanie ten zasiłek przyznany powinni się zorientować jak długo państwo im będzie pomagać. To, jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych uzależnione jest m.in. od stopy bezrobocia na danym obszarze, gdzie znajduje się właściwy urząd pracy. Jeżeli na terenie działania powiatowego UP w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku bezrobocie nie przekracza, przekracza czy przekracza dwukrotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, wówczas okres pobierania zasiłku wynosi odpowiednio 6, 12 czy nawet 18 miesięcy.

Otwierając firmę nikt nie zakłada, że ona upadnie. Stara się więc robić wszystko, by zminimalizować koszty, zmaksymalizować zyski i korzystać ze wszystkich ulg, ułatwień czy dofinansowań jakie są możliwe. Jest to jak najbardziej normalne i zrozumiałe. Szkoda tylko, że później – w krytycznej sytuacji – państwo zamiast ułatwień stosuje utrudnienia. To chyba już nie jest normalne…

Źródło: Na podstawie artykułu opublikowanego na portalu www.twoja-firma.pl

   Send article as PDF   

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Skomentuj na Facebooku:

Dodaj komentarz

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Projekty

Sigma Partner
Dezi.pl
Przelewy zagraniczne
Energy Invest Group
Miasto szkoleń

Najnowsze Wpisy

Czy kryptowaluty są bezpieczne?

  Aby odpowiedzieć szczerze na to pytanie, trzeba jasno stwierdzić, że inwestowanie samo w s...

Archiwum