Szukasz czegoś?

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Autor:

Inspektor PIP posiada uprawnienia do wszczęcia kontroli u pracodawcy bez zapowiedzi, o każdej porze dnia i nocy. W skrajnych przypadkach naruszenia przepisów prawa pracy oraz BHP, PIP może na pracodawcę nałożyć karę nawet w wysokości 30.000zł.!

Polskie prawo w wielu ustawach i rozporządzeniach reguluje zasady dotyczące pracy. Nad ich przestrzeganiem czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Jest to organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Tworzą go Główny Inspektorat Pracy oraz okręgowe inspektoraty pracy.

Jeżeli inspekcja wykryje naruszenie przepisów prawa pracy, inspektor może:

 • zgłosić sprzeciw wobec uruchomienia wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy, jeżeli z powodu nieuwzględnienia przepisów BHP mogłoby to spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego,
 • skierować wystąpienie do kierownika lub innego właściwego organu zakładu pracy o usunięcie stwierdzonych naruszeń, a także – w razie potrzeby – o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych osób,
 • wydania nakazu usunięcia uchybienia, skierowania pracowników do innych robót, jeżeli są zatrudnieni w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych, wstrzymania robót, gdy mogą powodować bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia

Od nakazu inspektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednak nie powoduje to wstrzymania wykonania nakazu.

Jeżeli wykryją nieprawidłowości, to konsekwencje mogą być dla pracodawcy bolesne, dlatego lepiej przestrzegać prawa pracy i nie narażać się Państwowej Inspekcji Pracy.

NIE CZEKAJ NA KONTROLĘ PIP!  UZYSKAJ ŁATWO ODPOWIEDNIE DOKUMENTY I ZAŚWIADCZENIE INSPEKTORA BHP.

 

Kto podlega czynnościom kontrolnym?

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia – podlegają wszyscy pracodawcy i przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, w tym osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia pracy. Jeśli więc zatrudniasz pracownika na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło – także musisz być przygotowany na wizytę inspektora pracy.

Kiedy może dojść do kontroli?

Tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy, bez jakiejkolwiek wcześniejszej zapowiedzi. W praktyce najczęściej pojawia się w przedsiębiorstwie w czasie, gdy znajdują się w nim pracownicy. Przybywając do firmy inspektor musi okazać legitymację i upoważnienie do prowadzenia kontroli wydane przez Głównego Inspektora Pracy lub okręgowego inspektora pracy. Możliwe jest rozpoczęcie kontroli bez wymaganego upoważnienia, ale tylko w przypadkach uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

Kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy może rozpocząć się z własnej inicjatywy w wybranych przez siebie kategoriach przedsiębiorców. Kontrole u pracodawców mogą być również przeprowadzane w związku z realizacją konkretnych programów nadzorowania przestrzegania przepisów prawa pracy w wyznaczonych na dany rok branżach.

Co będzie kontrolowane?

Tuż po rozpoczęciu kontroli PIP pracodawca jest zobowiązany udostępnić inspektorowi PIP pomieszczenie do prowadzenia kontroli i wszystkie wymagane przez niego dokumenty. Inspektor prowadząc czynności kontrolne może poruszać się po całej firmie, przebywać we wszystkich jej pomieszczeniach, dokonywać oględzin budynków, stanowisk pracy itp.

Inspektor PIP może żądać przedstawienia zarówno dokumentów starszych, jak i najnowszych, gdyż nie jest w tym zakresie prawnie “ograniczony”. Ze względu na 3-letni termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, w czasie kontroli inspektor PIP najczęściej może domagać się przedstawienia dokumentów z 3 ostatnich lat.

Jaki jest cel kontroli?

 • ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zbadanie przestrzegania przepisów o legalności zatrudnienia;
 • udokumentowanie dokonanych ustaleń.

W związku z tym, że bez sensu narażać się na ponoszenie kary, sugeruję sprawdzić czy posiadasz wszelkie certyfikaty i dokumenty, które mogą zostać skontrolowane.

Szkolenia BHP przez Internet to idealna forma szkoleń dla wszystkich pracodawców i ich pracowników, dla których ważne jest efektywne wykorzystanie czasu pracy, wygoda oraz optymalizacja kosztów. Dowiedź się więcej na ich temat klikając tutaj.

Źródło: na podstawie artykułów ze stron: www.pip.gov.pl; http://www.firma.egospodarka.pl

 

 

   Send article as PDF   

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Skomentuj na Facebooku:

Feedback

1
 • Jery

  Obowiązek ZUS-u to bandycki rabunek na bezczelnych zasadach komunizmu stalinowskiego. Okładać wszelkimi zdzierstwami, ,,sztob nie twaryliś wrachi kamuniama, dienieg nie budzied chwatat, nie budut dumat, budud rabotat-
  System państwa, Konstytucje państwa nie tworzą Polacy.- To sprawa zasadnicza oraz istotne pytanie.- A gdzie są Polacy.- ? By najmniej nie widzę ich w parlamencie, Rządzie w gabinecie Prezydenta.- Na ulicach widać jedynie rozwydrzonych kiboli i stadiony. Sport Tuska jako zamydlenie mózgów dla patologicznych stworów idących na stadiony. Czy kiedyś obudzi się to towarzystwo , dostrzeże cel sportu w Polsce, a pod tą zadyma wykradanie Polski.- Serce pęka patrząc na tych rozwydrzonych tumanów , którym ważne kto wygrał. Sparta czy Krakowia.- Polska przegrywa idioci i wy przegracie na starość w rynsztoku.-

Dodaj komentarz

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Projekty

Sigma Partner
Dezi.pl
Przelewy zagraniczne
Energy Invest Group
Miasto szkoleń

Najnowsze Wpisy

Czy kryptowaluty są bezpieczne?

  Aby odpowiedzieć szczerze na to pytanie, trzeba jasno stwierdzić, że inwestowanie samo w s...

Archiwum