Szukasz czegoś?

Pytania i odpowiedzi z konferencji oraz główny wątek: rezydentura

Autor:

W poniedziałek odbyła się konferencja on-line, spotkanie z przedsiębiorcami których było ponad setka !. Każdemu z osobna dziękuję za obecność w pokoju konferencyjnym i za  pozytywne opinie które się pojawiły.  Każdy z przedsiębiorców mógł zadać pytanie na czacie na które miałem publicznie odpowiedzieć.

Oto pytania które pojawiły sie na konferencji i mój komentarz:

( Nadmienię  jeszcze tylko, że głównym wątkiem tego wpisu okazało sie określenie rezydentury dyrektora zatrudnionego w dwóch spółkach na terenie UE ( sp zoo i sp Ltd ). Jest to moja odpowiedź dla tych osób,  które sugerują się rożnymi wpisami na forach czy blogach poświęconych tematyce Optymalizacji Kosztów ZUS, które to nie uzasadniają swojej często błędnej opinii. Na dole tego wpisu posłużyłem się tzw.  Bazą Wiedzy ze strony ZUS.  Zachęcam do przestudiowania jakże ważnego w kwestii Optymalizacji Kosztów ZUS interpretacji samego zainteresowanego czyli ZUSu. )

Pytania i odpowiedzi:

 • Czy wystawiając fakturę brytyjską dla polskiej firmy bez VAT, czy polska firma musi naliczyć i odprowadzić VAT?

Jeśli już obie strony transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonały prawidłowej rejestracji jako podatnicy VAT-UE w swoich państwach członkowskich, to dalsze zasady wymiany gospodarczej nie są skomplikowane.
Podatek VAT od towarów w obrocie handlowym pomiędzy podatnikami VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie jest pobierany na granicy, gdyż w ramach UE nie istnieją granice celne, a wspólny rynek wewnętrzny (common market).
Co do zasady, jeśli dokonuje Pan wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz polskiego kontrahenta, to transakcja jest opodatkowana w kraju nabywcy. W kraju dostawcy (a więc w Wielkiej Brytanii), stosuje się stawkę 0%.
Zamiast deklaracji SAD, występujących w transakcjach importowych i eksportowych z krajami trzecimi, w Polsce nałożono na podatników tzw. rozszerzony obowiązek informacyjny w deklaracji VA-T7 oraz obowiązek składania dodatkowych informacji w tzw. zeznaniach podsumowujących (INTRASTAT i kwartalne VAT/UE). Są to jednak obowiązki kontrahenta polskiego.
Podatnik (nabywca wewnątrzwspólnotowy) rozlicza do 25. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni podatek VAT w deklaracji VAT-7 według stawki obowiązującej w kraju, do którego są przywożone towary, a więc kraju, w którym kończy się transport tych towarów.
Z punktu widzenia podatku VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) jest po dacie akcesji Polski do UE stosunkowo atrakcyjne – nie trzeba wykładać podatku przy odprawie, podatek należny od WNT staje się jednocześnie w tym samym już miesiącu podatkiem naliczonym i w deklaracji VA-T7 podatnik wychodzi „na zero”, nic nie musi odprowadzać do urzędu.
Podatnik polski wystawia co miesiąc jedną fakturę wewnętrzną, w której dokumentuje ilość i wartość zrealizowanej w danym miesiącu wewnątrzwspólnotowej dostawy (w jego aspekcie wewnątrzwspólnotowego nabycia) – art. 106 ust. 7 ustawy.

 • Jak wybierać wynagrodzenie  umowy o prace ze spółki brytyjskiej?

Z tytułu wynagrodzenia dyrektora: Przelewem na konto, lub kartą bankomatową. (preferowane kartą)

 • Posiadam działalność, która nie jest moim głównym źródłem zarobku, a dodatkowym, mam umowę o pracę, w której pracodawca opłaca składki do zusu, a ja dubluje tylko podatek zdrowotny. Jak to obejść?

Rozwiązaniem jest spółka kapitałowa ( założenie sp. zoo ) która nie musi odprowadzać składek ZUS… podniosą się jednak koszty księgowe prowadzenia tej działalności.

 • Czy można założyć sp. z o.o. jeśli jest się zadłużonym na działalność wobec zus i us na chwile zakładania spółki z o.o. ?

Spółka zoo to odrębna osobowość prawna i nie ma nic wspólnego z zadłużeniami jej udziałowców. Ważne jest to że nie można być karanym.

 • Jakie jest zwolnienie z podatku od sp. z o.o. w polsce ?

Jeśli spółka wykaże dochód, należy odprowadzić należny podatek. Dyrektorzy zatrudnienie na etacie maja 3100 zł kwoty zwolnionej z podatku.

 • Czy firma w PL musi mieć unijny NIP z PL, żeby mogła otrzymać fakturę od LTD?

NIP unijny umożliwia rozliczanie się bez VATu we Wspólnocie pod warunkiem że obie strony ( wystawca i odbiorca ) są w posiadaniu unijnego NIPu. Jednakoż firma w PL nie musi posiadać „NIP z PL” .

 • Czy płacenie składek w UK musi być ciągle przez 7,5 roku?

W UK nie ma składek … są za to nazwijmy to podatki emerytalne. Aby dany rok został zaliczony do emerytury dyrektor sp Ltd w roku nie może mniej zarobić niż 7696 GBP

 • Prowadząc działalność usługową, oddział w PL może wykonać max 40% obrotu firmy, czy w takim razie musiałbym wystawić większość faktur usługowych z UK do odbiorców z UK do odbiorców w PL?

Tak, moze tak być, pod warunkiem że usługa, czy produkcja czy transakcja towarowa (ważne są tu listy przewozowe, gdyż towar musiał przekroczyć granicę) była wykonywana w UK. Można to rozwiązać w inny sposób by otrzymać ten sam efekt. (proszę o kontakt na tel lub, skypie)

 • Czy jeśli mam spółkę LTD w Angli i ta spółka świadczy na terenie Polski np. marketingowe to przy wystawieniu faktury Invoice kwota za usługi jest wystawiona netto czy brutto? (Z VAT ’em)

Jest wystawiana netto (odpowiedź jest w pierwszym pytaniu)

 • Co to za 39000 kwoty wolnej przy sp. z o.o. na slajdzie porównania kosztów?

To kwota wolna od podatku dyrektora w spółce Ltd błędnie wpisana w złą rubrykę,  ( w przeliczeniu na PLN , maksymalnie 9440 GBP … więc i tak może być  wyższa)

 • Czy macie chociaż blade pojęcie co to jest rezydencja podatkowa Kowalskiego czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Zjednoczonym Królestwem?

Tak oczywiście, właśnie wszystko rozbija się o rezydencję podatkową, gdyż wówczas  kiedy ona jest określona m inn poprzez otrzymany NIN, potwierdzony adres zamieszkania w UK ( takich adresów w UK mozna mieć dowolną ilość gdyz de facto w UK nie istnieje pojęcie adresu zameldowania a raczej adres korespondencyjny), dochody ze spółki, która wypłaca podstawowa pensję z której utrzymuje się dyrektor, określenia rezydentury poprzez deklarację przy składaniu rozliczeń. Wszystko jest ważne co potwierdza ośrodek naszego życia w UK (i to co jest niezbędne, o wszystkim co wiemy informujemy i prowadzimy krok po kroku naszych klientów) Wówczas to umowa o podwójnym opodatkowaniu wchodzi automatycznie. Nie istnieje coś takiego jak wystąpienie do władz o uznanie rezydentury tylko samemu się decyduje m inn również poprzez to, że przebywamy na terenie UK ponad 183 dni w roku. Co przy obowiązkach dyrektora nie jest takie trudne (choć trudne do udowodnienia przez Urząd że tak nie jest) nawet wówczas kiedy zarządza sp zoo w PL. ( dodam tylko  ze Dyrektor nie ma obowiązku przebywania na terytorium gdzie jest założona spółka i może nią zarządzać zdalnie np. przebywając w Tajlandii czy w Hiszpanii)

Mam taka prośbę do każdego z Państwa kto jest zainteresowany Optymalizacja Kosztów Firmy i  tym  by nie płacić haraczu ZUS.  Zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję musicie sprawdzić informację u źródła a nie szukać jej na forach czy na blogach. Jeśli ktoś coś pisze publicznie przedstawiając się nickiem a nie imieniem i nazwiskiem lub nie podaje swoich danych kontaktowych firmowych czy czegokolwiek ( lub nie można się po prostu skontaktować z tą osobą) to nie jest to najprawdopodobnie wypowiedź wiarygodna. Często jest tak że ludzie chca się czymś wykazać a ich wiedza jest nie pełna lub mylą różne pojęcia. Najlepiej jest to opisane na stronach ZUS:

Według Decyzji A2 oceniając, czy pracodawca może być uznany za „zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności” należy brać pod uwagę różnorakie kryteria. Przykładowo decyzja wymienia:

>miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma zarejestrowaną siedzibę i administrację,
liczebność personelu administracyjnego pracującego w państwie członkowskim, w którym pracodawca ma siedzibę oraz w drugim państwie członkowskim,
>miejsce, w którym rekrutowani są pracownicy delegowani,
>miejsce, w którym zawierana jest większość umów z klientami,
>prawo mające zastosowanie do umów zawartych przez przedsiębiorstwo z klientami,
>liczba umów wykonanych w państwie wysyłającym,
>obroty w odpowiednio typowym okresie w każdym z państw członkowskich,

Działalność na własny rachunek w kilku państwach

Do  osób prowadzących działalność na własny rachunek zalicza się: osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby współpracujące przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, wspólników spółek partnerskich, jawnych i komandytowych, wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawicieli wolnych zawodów, twórców, artystów oraz rolników.

Wykonywanie pracy w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii może dotyczyć również osób prowadzących działalność na własny rachunek. Osoby takie, w drodze wyjątku od art. 13 ust. 2b mogą, w zależności od sytuacji, podlegać ustawodawstwu państwa, w którym zamieszkują lub ustawodawstwu państwa, w którym prowadzą swoją podstawową działalność.  Zgodnie z art. 14a ust. 2 rozporządzenia 1408/71 osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich podlega ustawodawstwu tego państwa, na terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego państwa.

Jeżeli nie prowadzi działalności na terytorium państwa członkowskiego, które zamieszkuje, podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, na którego terytorium prowadzi swoją podstawową działalność (art. 14a ust. 2 rozporządzenia 1408/71).

Podstawowa działalność to przede wszystkim:

 • miejsce, gdzie znajduje się stała siedziba lub stała działalność zainteresowanego,
 • w razie braku takiego miejsca – zwyczajowy charakter lub czas trwania wykonywanej działalności, liczba wykonywanych zleceń (usług) oraz wielkość dochodów z prowadzonej działalności (art. 12a ust. 5d rozporządzenia 574/72).

Przykład
Obywatel Austrii na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi działalność w Polsce. Poza tym jest także przedsiębiorcą na terenie Norwegii. Mieszka natomiast w Niemczech, gdzie nie prowadzi żadnej działalności. W takiej sytuacji objęty jest przepisami w zakresie ubezpieczeń w tym państwie, w którym prowadzi swoją podstawową działalność, a więc tam gdzie np. wykonuje największą liczbę usług.
Dla osób wykonujących pracę w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii dokumentem potwierdzającym zastosowanie ustawodawstwa danego państwa jest poświadczony przez instytucję ubezpieczeniową tego państwa formularz E 101.

Zasada ogólna – podleganie ubezpieczeniu państwa wykonywania pracy

Z treści przepisów rozporządzenia 1408/71 wynika, że osoby przemieszczające się na terenie Unii, EOG lub Szwajcarii w celach zarobkowych podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Jest to tzw. zasada jedności stosowanego prawa. I tak:

 • pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • osoba zatrudniona na statku pływającym pod banderą państwa członkowskiego, podlega ustawodawstwu tego państwa,
 • urzędnicy i personel równorzędny podlegają ustawodawstwu państwa członkowskiego, którego administracja ich zatrudnia.

Wynika stąd generalna zasada, na podstawie której pracownik najemny oraz osoba prowadząca działalność na własny rachunek (np. prowadząca pozarolniczą działalność) podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje zatrudnienie lub działalność (lex loci laboris).

Przy czym ważne jest, że pojęcie „pracownik” należy zgodnie z prawem wspólnotowym interpretować szerzej niż ma to miejsce np. w polskim prawie wewnętrznym. Zatem pracownikiem jest każdy, kto wykonuje przez pewien czas pracę na rzecz i pod kierownictwem innej osoby w zamian za wynagrodzenie (orzeczenie ETS, sgn. 1986, 2121 nb. 17 – w sprawie Lawrie-Blum).

Tak więc możemy tu zaliczyć, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, również np. zleceniobiorców.

Przykład
Obywatel polski zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę przez polską spółkę. Osoba ta będzie jednak wykonywać swoją pracę za granicą, na polecenie tej spółki, w Norwegii. W takiej sytuacji osoba ta będzie objęta norweskim ustawodawstwem w zakresie ubezpieczeń społecznych, mimo że zatrudniający ją pracodawca ma swoją siedzibę w Polsce.

Przykład
Obywatel Islandii, tam zamieszkujący, dokonał w Polsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zamierza tu ją prowadzić. Podlega zatem polskim przepisom prawnym w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Co jeśli praca jest wykonywana w kilku państwach

Wyjątkiem od zasady podlegania ustawodawstwu państwa, w którym praca jest wykonywana, są również przepisy dotyczące osób wykonujących pracę najemną lub prowadzących działalność na własny rachunek w kilku państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 883/2004, osoba która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich podlega:

a) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie członkowskim

lub

jeżeli nie wykonuje znacznej części pracy w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania:

(i) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, jeżeli jest zatrudniona przez jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę; lub

(ii) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstw lub pracodawców, jeżeli jest zatrudniona przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa lub co najmniej dwóch pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się tylko w jednym państwie członkowskim; lub

(iii) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, innego niż państwo członkowskie jej zamieszkania, jeżeli jest zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub dwóch lub więcej pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się w dwóch państwach członkowskich, z których jedno jest państwem członkowskim jej zamieszkania; lub

(iv) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli jest zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub dwóch lub więcej pracodawców, a co najmniej dwa z tych przedsiębiorstw lub dwóch z tych pracodawców mają siedzibę lub miejsce wykonywania działalności w różnych państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania.

Przykład:

Mieszkająca w Polsce osoba jest zatrudniona przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce. Osoba wykonuje na rzecz tego przedsiębiorstwa pracę w Polsce oraz w Niemczech. Na pracę w Polsce przypada 10% ogólnego czasu pracy tej osoby. W takim przypadku osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego, ponieważ w Polsce znajduje się siedziba jej pracodawcy (art. 13 ust. 1 lit. b)(i)).

Przykład:

Mieszkająca w Polsce osoba jest zatrudniona przez przedsiębiorstwa A i B. Oba te przedsiębiorstwa mają siedziby w Polsce. Osoba wykonując pracę na rzecz tych przedsiębiorstw przez 85% swego czasu pracy pracuje w Austrii, w Polsce – 15%. W takim przypadku osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego, ponieważ siedziby obu jej pracodawców znajdują się w Polsce (art. 13 ust. 1 lit. b (ii)).

Przykład:

Mieszkająca w Polsce osoba jest zatrudniona przez przedsiębiorstwo A z siedzibą w Polsce. Jest zatrudniona również przez przedsiębiorstwo B z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W Polsce wykonuje pracę przez 20% ogólnego czasu pracy, w Wielkiej Brytanii – 80%. W takim przypadku osoba podlega brytyjskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego, ponieważ jest zatrudniona przez różnych pracodawców, których siedziby znajdują w dwóch państwach członkowskich, z których jedno jest państwem członkowskim zamieszkania pracownika (art. 13 ust. 1 lit. b (iii)).

Przykład:

Mieszkająca w Polsce osoba jest zatrudniona przez trzech pracodawców. Pracodawca A ma siedzibę w Polsce, pracodawca B ma siedzibę we Francji, pracodawca C ma siedzibę w Słowacji. Czas pracy w Polsce stanowi 10% ogólnego czasu pracy, we Francji – 40%, w Słowacji – 50%. W takim przypadku pracownik podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego, ponieważ jest zatrudniony przez różnych pracodawców, z których dwóch ma siedziby w różnych państwach członkowskich innych niż państwo zamieszkania (art. 13 ust. 1 lit. b (iv).

Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia 987/2009, do celów stosowania art. 13 ust. 1 rozporządzenia 883/2004, osoba która „normalnie wykonuje pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich” oznacza osobę, która równocześnie lub na zmianę wykonuje jedną lub kilka odrębnych prac w dwóch lub więcej państwach członkowskich w tym samym lub kilku przedsiębiorstwach lub dla jednego lub kilku pracodawców.

Prace, które są wykonywane równocześnie obejmują przypadki, w których dodatkowe zatrudnienie w różnych państwach członkowskich jest wykonywane jednocześnie na podstawie tych samych lub innych umów o pracę. Druga dodatkowa praca może być wykonywana w trakcie trwania płatnego urlopu, w weekendy lub w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, dwa różne rodzaje pracy mogą być wykonywane dla różnych pracodawców tego samego dnia.

Określenie „znaczna część pracy najemnej” wykonywana w państwie członkowskim oznacza, że znaczna pod względem ilościowym część pracy danego pracownika jest wykonywana w tym państwie członkowskim, przy czym nie musi to być koniecznie największa część tej pracy.

W celu określenia, czy znaczna część pracy danego pracownika jest wykonywana w państwie członkowskim, należy uwzględnić następujące kryteria orientacyjne:

czas pracy
i/lub
wynagrodzenie.

Jeżeli w trakcie przeprowadzania ogólnej oceny okaże się, że dana osoba przez co najmniej 25% czasu swojej pracy pracuje w państwie członkowskim, w którym ma swoje miejsce zamieszkania, i/lub że zarabia co najmniej 25 % swojego wynagrodzenia w państwie członkowskim, w którym ma swoje miejsce zamieszkania, będzie to wskazywało, że znaczna część pracy tej osoby jest wykonywana w tym państwie członkowskim.

Przykład:
Osoba jest zatrudniona przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Niemczech, natomiast zamieszkuje w Polsce. Przez jeden dzień w tygodniu pracuje w domu w Polsce, natomiast w pozostałe dni pracuje w Niemczech. Ponieważ jeden dzień
w tygodniu przekłada się na 20% wykonywanej pracy, osoba ta nie wykonuje „znacznej części” swojej pracy w Polsce, tj. w państwie miejsca zamieszkania. Zastosowanie ma więc ustawodawstwo niemieckie.

Przykład:
Osoba jest prawnikiem zatrudnionym w dwóch różnych firmach prawniczych, jednej w Wielkiej Brytanii i jednej w Polsce, będącej również państwem, w którym osoba ta ma swoje miejsce zamieszkania. Większość swojej pracy osoba ta wykonuje w Wielkiej Brytanii i nie spełnia wymagania dotyczącego znacznej części pracy w państwie, w którym ma swoje miejsce zamieszkania. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt. b)(iii) osoba taka podlega ustawodawstwu Wielkiej Brytanii.

Choć uwzględnienie czasu pracy i/lub wynagrodzenia jest obowiązkowe, kryteria te nie są wyczerpujące i możliwe jest wzięcie pod uwagę także innych kryteriów.

Grupą zawodową, która ze względu na specyfikę wykonywanej pracy jest szczególnie aktywna na terenie dwóch lub kilku państw członkowskich, są pracownicy transportu międzynarodowego.

Osoby aktywne zawodowo jednocześnie w dwóch lub w kilku państwach członkowskich UE w okresie rozpoczynającym się od (lub następującym po) 01.05.2010 r., w celu ustalenia ustawodawstwa powinny skontaktować się z instytucją państwa miejsca zamieszkania.

Dotyczy to następujących sytuacji:

wykonywania pracy najemnej w dwóch lub więcej państwach członkowskich,
wykonywania pracy na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich,
wykonywania pracy najemnej i pracy na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

W opisanych powyżej sytuacjach, instytucja miejsca zamieszkania jest zawsze właściwa do ustalenia ustawodawstwa, któremu taka osoba będzie podlegała. Procedura ustalania tymczasowego ustawodawstwa jest określona przez przepisy art. 16 rozporządzenia 987/2009, tj. rozporządzenia wykonawczego, określającego reguły postępowania w przypadku stosowania rozporządzenia 883/2004.

Zgodnie z tą procedurą, instytucja miejsca zamieszkania dokonuje ustalenia ustawodawstwa mającego zastosowanie w stosunku do osoby wykonującej pracę w kilku państwach. Takie wstępne określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa ma charakter tymczasowy. Instytucja ta informuje wyznaczone instytucje każdego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca, a także instytucje państwa członkowskiego w którym znajduje się siedziba lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zatrudniającego pracownika, o swoim tymczasowym określeniu.

Tymczasowe określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa, staje się ostateczne w terminie dwóch miesięcy od momentu kiedy instytucja, która dokonała ustalenia poinformuje o swoim ustaleniu instytucje zainteresowanych państw członkowskich. Jeśli żadna z instytucji, które zostały poinformowane, nie zgłosi przed upływem 2 miesięcy instytucji miejsca zamieszkania, wątpliwości co do treści ustalenia, a także nie poinformuje o swojej odmiennej opinii w tej kwestii, ustawodawstwo tymczasowe staje się ostateczne.

 • Jaką mamy grawancje, że ZUS nas nie ustrzeli?

Proszę o bardziej precyzyjne pytania, tak by było wiadomo np. w tym przypadku:  za co?- konkretnie.
Odpowiem jednak w ten sposób: Spółki rozliczają się zgodnie z kodeksem Spółek Prawa Handlowego a w/g niego spółki kapitałowe w PL nie płaca ZUS. ..Jedynie za pracowników, więc jeśli dyrektor pracuje dla spółki to ona ma obowiązek odprowadzać należne składki np za 1/4 etatu w wysokości 127 zł. więc ZUS ma swoje a dyrektor ma ubezpieczenie NFZ. Jęśli pracuje w kilku firmach na terenie UE i każda rozlicza dyrektora w zgodny z przepisami sposób ma on pełną opiekę medyczna w każdym z tych krajów w którym są spółki. W pozostałych ma ochronę taką jak turysta (np. dzieki karcie ECHIC – Europejskiej Karcie Zdrowia)

 • Podajecie tutaj informacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Przebywając na stałe w Polsce wcale nie ucieknie.

Nikt nie ucieka. Właśnie chodzi o to by rozwiazania były takie jek podpowiada Prawo ( proszę nie mylić z fikcyjna oferta zatrudnienia w spółce na Słowacji , Niemczech, Litwie czy UK) Proszę nie mylić oferty dezi.pl z pozornym zatrudnieniem za granicą i tzw praca pozorną. Pisałem o tym już 3 lata temu na blogu

 • Pakujecie ludzi w jedno wielkie bagno nie mając pewnie o tym bladego pojęcia z czym za jakiś czas będą musieli się zmierzyć. Od stycznia polski ZUS oraz Urzędy Skarbowe wprowadzą nowe procedury.

Jest ważne tylko Prawo a procedury maja pomóc w jego respektowaniu więc wszystko OK, Jeśli ktoś działa zgodnie z prawem nie ma się czego obawiać. Sadzę, że określenie „nowe procedury” jest określeniem, którego nie ma się co obawiać…Urzędy cały czas wprowadzają nowe procedury, wiec należy trzymać się Kodeksu Spółek Prawa Handlowego. Nasze rozwiązania nie są czymś nieznanym, to stare zasady.
Do przestrzegania Konwencji Haskiej z 1961 r zobowiązały się państwa UE. Formę oddziału spółki zagranicznej regulują artykuły 52 i 58 Traktatu WE, które nie pozwalają państwu członkowskiemu na odmowę zarejestrowania filii spółki, założonej zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w innym państwie członkowskim, w którym spółka ta posiada swoją siedzibę, ale nie prowadzi działalności w chwili złożenia wniosku o rejestrację filii, tak aby dana spółka mogła prowadzić całą swoją działalność w tym państwie, w którym filia zostanie założona, unikając w ten sposób konieczności założenia spółki w wyżej wspomnianym państwie i pośrednio unikając zastosowania przepisów obowiązujących w tym państwie w zakresie minimalnej wysokości wniesionego kapitału zakładowego.
Oddział nie jest samodzielną spółką, w związku z czym nie posiada osobowości prawnej co oznacza, że spółka zagraniczna odpowiada za odział . Filia może wnioskować o rejestrację jako płatnika VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenie na zakup nieruchomości, itp. Filia odprowadza podatek dochodowy od spółek, ale tylko w zakresie dochodów uzyskanych w państwie, w którym jest zarejestrowana.
Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej jest swoboda przedsiębiorczości, przejawiająca się w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli państw członkowskich w dowolnym kraju na terenie UE. Swoboda przedsiębiorczości – w zakresie wynikającym z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) – dotyczy zarówno osób fizycznych (koniecznym warunkiem korzystania z tej swobody jest obywatelstwo UE, czyli obywatelstwo państwa członkowskiego UE), jak i osób prawnych (zarejestrowanych lub posiadających siedzibę w UE).
Powyższe oznacza, że brytyjska spółka może na takich samych zasadach jak podmioty polskie prowadzić działalność na terenie Polski, nie są wymagane żadne zezwolenia.
Zgodnie z dyrektywami i ustawodawstwem właściwym dla polskiego Przedsiębiorcy jest ustawodawstwo wynikające z  właściwych przepisów.

 • Czy ZUS ma prawo zadać dowodów z zatrudnienia w UK?

Jesli ma podstawy by chcieć określić właściwą rezydenturę np. dlatego że ktoś nie płaciła składek ponieważ pracował za granicą, to ZUS ma prawo to zweryfikować to czy praca była wykonywana na prawdę czy zatrudnianie było fikcyjne.

 • Czym różni się założenie osobno spółki LTD w Anglii i spółki z o.o. w Polsce, a założenie spółki LTD i Sp.. z o.o. jako oddziału w Polsce?

Niczym się nie różni. Spółka zoo w drugim przypadku Sp zoo może odsprzedać udziały sp Ltd lub po prostu związać się z nią umowami handlowymi.

 • Jaką formę mi Pan doradzi: LTD czy LTD z oddziałem, a może najpierw LTD, a za jakis czas także oddział w Polsce?

Nie ma znaczenia. Zależy jednak kolejność od kilku rzeczy, m inn od tego czym firma się zajmuje, do czego jest zobowiązana wobec klientów, czy musi zmieniać lub przenosić jakieś umowy czy licencje, czy w ogóle to świeży projekt czy też  zmiana obecnej struktury firmy itp. czy ma kredyty, majątek, … Należy wziąć pod uwagę że spółkę Ltd zakłada się w kilka dni a sp zoo od 2 tyg do nawet kilka mies!.. a tak też się nam zdarzało niestety (sic!)

 • Jak wygląda kontrola z urzędu skarbowego, kto jest wtedy obecny, w firmie w Polsce odbywa się to w obecności księgowego?

Tak, reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami. Obecna jest główna księgowa oraz potrzebne są oryginalne dokumenty. Jeśli rozliczamy się w/g przesłanych skanów to należy dosłać oryginały.

 • Dlaczego po założeniu spółki LTD w Anglii muszę zamknąć działalność w Polsce? Co oznacza, że ZUS upomni się o składki?

Nie musi Pan zamykać… a ZUS upomni się jeśli nie będzie Pan płacił składek ZUS mając Jednoosobową Działalność Gosp. ( jeśli nie pracuje Pan faktycznie za granicą …np .TAXI w PL)

 • Czy adres prywatny dyrektora w UK jest konieczny?

TAK, wymaga to nadanie NIN nadanie spółce numeru pracodawcy i zgłoszenie dyrektora do PAYE

 • Czy obie osoby są potrzebny podczas zakładania sp. z o.o. ?

Nie, nasze biuro może otrzymać pełnomocnictwo do dokończenia procedur zakładania spółki. Ważne jednak by umowa miedzy udziałowcami była sporządzona notarialnie lub on line na stronie Ministrostwa Sprawiedliwości.

 • Czy można prowadzić równolegle działalność w pl i gb?

Oczywiście! i nie tylko w tych dwóch państwach … można mieć dziesiątki i setki spółek w różnych krajach.

 

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro.


  Skomentuj na Facebooku:

  Dodaj komentarz

  Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

  Gdzie wysłać Ebooka?

  O Mnie

  Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

  Polub nas na Facebooku

  Projekty

  Sigma Partner
  TaxCoin.io
  Dezi.pl
  taxelit.com

  Najnowsze Wpisy

  Myślacy człowiek liczy się z tym, że „dobrze już było”.

  Jakby spojrzeć z pewnej perspektywy, to w tak krótkim czasie, tak wiele się zdarzyło że trudno ...

  Archiwum