Szukasz czegoś?

Kto ma obowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej?

Autor:
Kiedy Kasa fiskalna w firmie

Z  cyklu: Porady dobrego biura rachunkowego

Od kilkunastu lat trwa rozprzestrzenianie się i tak już wszędobylskich kas fiskalnych, które na stałe osadziły się w gospodarce Polski. Nowych grup przedsiębiorców, którzy mają obowiązek do ewidencjonowania przy jej użyciu przybywa nam co roku. Nie ma znaczenia poziom sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych. Wiele przedsiębiorców w szczególności niewielkich jest codziennym utrapieniem.

Powstają pytania : „Jak więc wyglądają regulacje dotyczące kas rejestrujących? „ oraz „Kto musi z nich korzystać w 2015 r.?”

Sprawdź, czy działalność, jaką prowadzisz wymaga posługiwania się kasą fiskalną

Nie musisz posiadać kasy rejestrującej (zwanej często też „kasą fiskalną”), gdy sprzedajesz towary lub świadczysz usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Nie musisz mieć kasy fiskalnej, gdy wszyscy klienci płacą ci przelewem

W niektórych przypadkach wysyłkowej sprzedaży towarów lub świadczenia usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – można być zwolnionym z obowiązku rejestrowania sprzedaży kasą fiskalną. Jednak nie wszystkie elektroniczne transfery pieniężne kwalifikują się do tego zwolnienia.

Jeżeli sprzedajesz towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym (tj. rolnikom, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT) – musisz, co do zasady, rejestrować sprzedaż kasą fiskalną.

”Zarówno na podstawie art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy o podatku akcyzowym, jak i na podstawie art. 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu (do której nie wlicza się kwoty podatku należnego) przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ustawodawca przewidział jednak pewien wyjątek, został on umieszczony w art. 111 ust. 8 obowiązującej ustawy o VAT, która zawiera delegację ustawową dla ministra finansów. Może on na czas określony, w drodze rozporządzenia zwolnić z tego obowiązku, niektóre grupy podatników i niektóre czynności, które dbają w szczególności o budżet państwa jaki dobro publiczne.

Z powyższej możliwości minister finansów korzysta dość regularnie czyli średnio co 2 lata.

Najnowsze rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zostało wydane 04.11.2014 r. i wchodząc w życie z dniem 01.01.2015 r. będzie obowiązywać aż do 31.12.2016 r. Warto zatem zapoznać się z rozwiązaniami, które będą obowiązywały przez najbliższe 2 lata.

Podczas ostatnich zmian minister utrzymał zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania podatników, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20’000 zł, taka sama sytuacja dotyczy podatników rozpoczynających w poprzednim roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz tychże osób, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym

Jeśli podatnik w trakcie trwania poprzedniego roku podatkowego zaczął świadczyć usługi lub dostarczać towary na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą własnego biznesu, albo rolników ryczałtowych, proporcja do okresu wykonania tych czynności w poprzednim roku podatkowym wyznacza limit Z kas fiskalnych nie muszą korzystać także osoby dokonujące dostawy towarów lub świadczące usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania które zostały wymienione w I części załącznika do rozporządzania w razie gdyby udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, którzy są wymienieni w tej części załącznika. Całkowity obrót podatnika realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, poprzednim roku podatkowym był wyższy niż 80%. Dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli działalność po 31.12.2014 r dotyczy taki sam próg. W stosunku do przewidywanego udziału procentowego obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy podczas których czynność była wykonywana, lub za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy.

Do limitu wlicza się sprzedaż dokumentowana fakturami na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Wyjątek stanowi sytuacja gdy sprzedaż podatnika jest dokumentowana w szczególny sposób, mianowicie :

  • w związku ze liczbą faktur w roku podatkowym nie przekraczającą limitów (Jeśli limit został już przekroczony, w danym roku podatnik ma obowiązek przeprowadzać ewidencję na kasie fiskalnej.)
  • w związku z całą sprzedażą w systemie wysyłkowym

Do limitu obrotu nie wlicza się także czynności dokonywanych na rzecz innych podatników.

Bez względu na wysokość obrotu zostały zwolnione z ewidencjonowania czynności umieszczone w katalogu , są wymienione w załączniku do rozporządzenia np. czynności notarialne czy telekomunikacyjne.

Element który najbardziej odstaje od wcześniejszych rozporządzeń ustanowionych 26.07.2010r. i 29.11.2012 r. jest zakres stosowania. Od 01.01.2015 r. został on ponowne ograniczony szczególnie dotyczy to świadczenia usług przez fryzjera, prawnika (nie wliczając czynności notarialnych), doradcę podatkowego, lekarza, dentystę oraz kosmetyczkę.

Co grozi za brak kasy fiskalnej?

Niedopełnienie obowiązku instalacji kasy rejestrującej (fiskalnej) skutkuje nie tylko 30% sankcją w VAT, czy karami określonymi w przepisach kodeksu karnego skarbowego, ale uniemożliwia też skorzystanie m.in. z ulgi na zakup kasy. Kwestia sankcji za brak kasy fiskalnej budzi jednak szereg wątpliwości.

W uzasadnieniu projektu rozporządzania Minister Finansów przekazał wprost, że jego zamiarem jest stopniowe wprowadzenie obowiązku ewidencji za pomocą kas w stosunku do wszystkich podatników, a bieżąca zmiana jest powodowana m.in. „postulatami zgłaszanymi przez organy podatkowe i samych konsumentów”.

Małe zmiany zaszły w zakresie zwolnień w przypadku dostaw, regulowany w § 4 ust. 1 pkt l ww. rozporządzenia. Z niego, a konkretnie w literze l) dowiadujemy się, że zwolnienie do 20 000 zł nie dotyczy dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych oraz analogowych.

Różnica między nowym a starym rozporządzeniem polega na tym ze w nowy jest poszerzony o nośniki niezapisane oraz w starym były szczegółowo wymieniono możliwe nośniki czyli: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie.

Kolejne z pytań: „ Producent filmów, które przekazuje klientowi na nośniku danych musi korzystać z kasy fiskalnej?”

Przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest produkcja filmów, które następnie są umieszczane na nośnikach różnego rodzaju, jest to usługa. Sprzedaż nośników z zapisanymi na nich danymi czyli dostawa towaru nią nie jest. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 07.12.2009 r. (znak ITPP1/443-939/09/AJ) czy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 10.06.2013 r. (znak IBPP3/443-328/13/KG). Obie interpretacje wyrażają wspólny wniosek, otóż ograniczenie korzystania ze zwolnienia nie dotyczy przedsiębiorców, dla których nośniki danych służą jedynie do utrwalenia wykonanej usługi. Wynika z tego że mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych do wysokości 20 000 zł, jeśli w ubiegłym roku przedsiębiorca nie przekroczył tej kwoty w 2015 roku też może korzystać ze zwolnienia.

Na koniec należy poruszyć codzienny problem związany z kasami – bunt maszyn. W razie awarii sprzętu przedsiębiorca ma problem ponieważ nie może dokonywać dalszej sprzedaży. Przepisy są nie ubłagane pod tym względem dlatego warto posiadać kasę rezerwową .

Autor:  Aleksandra Topór-Kurnik

Źródło: Kiedy należy rejestrować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej? Autor: Tomasz Woźniak – młodszy prawnik, Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. Lublin

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2011 r. Nr 177 z późn. zm., ost. zm. z 2014 r. poz. 1662
  2. Ustawa z dn. 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym – Dz.U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. z 2012 r., poz. 1382.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 04.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. z 2014 r., poz. 1544.

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro.


Skomentuj na Facebooku:

Feedback

1

Dodaj komentarz

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Projekty

Sigma Partner
Dezi.pl
Przelewy zagraniczne
Energy Invest Group
Miasto szkoleń

Najnowsze Wpisy

Liberalna gospodarka Socjalna licytacja czy jednak szansa liberalnego programu?

Jaki jest najlepszy sposób, by pójść drogą Argentyny, Grecji czy Wenezueli? Proste!- wystarczy ...