Szukasz czegoś?

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Autor:

W momencie w którym otwierasz własną działalność i zatrudniasz pracowników, przyjmujesz na siebie nowe obowiązki. Znajomość tych obowiązków i skuteczność w ich wypełnianiu pomoże Ci nie tylko w budowaniu twojego silnego wizerunku w oczach pracowników, ale również w zwiększeniu efektywności ich pracy.

  • Szkolenie BHP

Przyjęta do pracy osoba musi zostać zapoznana z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenie (zobacz TANIE szkolenie on-line)  powinien zapewnić pracownikowi nikt inny jak pracodawca. Jego cel to przekazanie nowo zatrudnionemu wiedzy o zagrożeniach jakie występują na stanowisku pracy jak i ogólnej wiedzy z zakresu bhp. Pracodawca może wykonać je samodzielnie jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje, oraz gdy sam ukończył szkolenie dla pracodawców. W przeciwnym wypadku, koniecznością będzie zatrudnienie do tego zadania firmy zewnętrznej.

  • Wynagrodzenie i zatrudnienie

Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty za pracę podwładnych oraz ich formalne zatrudnienie. Osoba pracująca dla przedsiębiorcy ma prawo do wynagrodzenia, które nie może być niższe od pensji minimalnej. Według ustawy, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia raz w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie. Zwykle„z góry”, czyli za pracę już wykonaną, jednak nie później niż w do 10 dnia następnego miesiąca. Pracodawca bez względu na powód nie może przekazać wynagrodzenia z opóźnieniem lub w systemie ratalnym. Warto też tutaj zaznaczyć, że nieprawidłowości i opóźnienia w terminowym przekazaniu wynagrodzenia pracownikowi wpływa bardzo negatywny skutek na wizerunek pracodawcy oraz efektywność pracujących dla niego ludzi.

  • Badania lekarskie

Zgodnie z art. 229 §4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku. Pracodawca musi skierować pracownika i pokryć koszt badań lekarskich nowo przyjętej osoby. Istnieją 4 rodzaje badań lekarskich:

Badania wstępne – podlegają im nowi pracownicy przyjmowani do pracy, oraz ci przenoszeni na inne stanowisko. Nie dotyczy to sytuacji gdy pracownik i pracodawca podpisują nową umowę po wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę na tym samym stanowisku. To podstawowy typ badań orzekający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

  • Badania okresowe – podlegają im wszyscy pracownicy. Częstotliwość z jaką muszą być ponowione ustala lekarz w trakcie badań wstępnych i zależy od warunków pracy na danym stanowisku.
  • Badania kontrolne – prowadzone w przypadku, gdy pracownik w wyniku choroby nie był zdolny do pracy przez okres 30+ dni. Po ich wykonaniu lekarz stwierdza czy pracownik nie utraci zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku po odbytej chorobie.
  • Badania końcowe – te badania przeprowadzane są na podstawie wniosku złożonego przez pracownika, który w wyniku wykonywanego zawodu narażony został na działanie substancji lub czynników rakotwórczych. Na ich podstawie ustala się czy cierpi on na chorobę zawodową.

 

  • Stworzenie odpowiednich warunków do pracy

Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne oraz sanitarnych warunków pracy. Oznacza to spełnienie odpowiednich wymagań dotyczących powierzchni stanowiska oraz temperatury i natężenia światła dziennego lub sztucznego dostosowanego do wykonywanych czynności przy stanowisku pracy. Jeżeli temperatura przekracza dopuszczalną normę, pracodawca musi zapewnić pracownikom dostęp do butelkowanej wody, bądź innych napojów.

Jeżeli charakter wykonywanej pracy może przyczynić się do zabrudzenia lub zniszczenia odzieży należącej do pracownika, pracodawca będzie zobowiązany do dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia ochronnego.

  • Szkolenie pracowników

Wedle kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika, czyli inaczej mówiąc wyszkolenia go do sprawnego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Szkolenie może być wykonywane stacjonarnie w miejscu pracy lub wiązać się ze szkoleniami wyjazdowymi. W większości wypadków koszty szkoleń pokrywa pracodawca , a szkolony pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w trakcie nieobecności w pracy spowodowanej szkoleniem. Szczegóły dotyczące zobowiązań w tym zakresie mogą być uregulowane w umowie, która jasno określa prawa i obowiązki obu stron.

  • Świadectwo pracy

Po zakończeniu współpracy, pracodawca musi wystawić odchodzącemu pracownikowi świadectwo pracy. Na wydanie takiej dokumentacji przełożony ma 7 dni od zakończeniu pracy przez podwładnego. Najczęściej pracodawca wydaje świadectwo w dniu w którym następuje rozwiązanie umowy bądź jej wygaśnięcie.
Prowadzenie działalności i zatrudnianie pracowników niesie ze sobą wiele obowiązków. Wypełniając je pracodawca powinien mieć na uwadze nie tylko ich prawny wymóg ale i dbanie o relację na inii przełożony-podwładny. Pracownik dobrze wyszkolony, wykonujący pracę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, to pracownik skuteczny i pracujący bardziej efektywnie. Pracodawca powinien więc pamiętać, że wypełniając swoje obowiązki, działa na własną korzyść.

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Skomentuj na Facebooku:

Dodaj komentarz

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Najnowsze Wpisy

Kilka przypomnień przed wyborami

  15-go października wybory! Przez ostatnie 3 lata polski złoty a zatem nasze oszczędności ...

Archiwum