Szukasz czegoś?

Opodatkowanie usług świadczonych drogą elektroniczną

Autor:

W ostatnich latach usługi w zakresie handlu świadczone drogą elektroniczną wykorzystywane są coraz częściej. Ze względu na ciągły rozwój możliwości, jakie daje handel on-line, nowe prawo podatkowe regulujące takie transakcje może być niejasne dla wszystkich. Zarówno w kwestii wysokości stawki VAT, jak i zasad, według których opodatkowany jest dochód wynikający ze świadczenia usług drogą elektroniczną.

Definicja usług elektronicznych została określona w art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne”.

Jak wynika z zapisu ustawy, podstawą do uznania danej usługi za świadczoną drogą elektroniczną jest: wykonanie usługi na odległość, elektroniczny przekaz danych przy pomocy urządzeń do elektronicznego przetwarzania i wykonanie zlecenia na życzenie usługobiorcy. Oznacza to, że jeżeli przedmiotem elektronicznej transakcji jest przedmiot materialny, nie kwalifikuje się on do bycia usługą świadczoną drogą elektroniczną. Istotne jest również zaznaczenie, że usługa musi być dostępna TYLKO poprzez spełnienie określonych w ustawie warunków. Jeżeli usługa dostępna jest również np. w placówce firmy, a nie wyłącznie elektronicznie to nie klasyfikuje się jako usługa świadczona drogą elektroniczną.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną w UE, a VAT

Wedle rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 roku usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą internetu, czy sieci elektronicznej to takie które:

  • mają charakter zautomatyzowany,
  • wymagają minimalnego udziału człowieka,
  • ich wykonanie byłoby niemożliwe bez wykorzystania technologii informacyjnej.

W celu ujednolicenia zasad opodatkowania, od 1 stycznia 2015 roku miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, głosi ustawa z 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, znajdujące się w art. 2 pojęcie „siedziba” należy rozumieć jako siedzibę przedsiębiorcy lub siedzibę oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Usługodawca świadczący usługi elektroniczne dla usługobiorcy z kraju należącego do Unii Europejskiej zobowiązany jest do stawki podatku VAT, jaka jest właściwa dla państwa zamieszkałego przez usługobiorcę i ma za zadanie udokumentowanie świadczenia takiej usługi wedle wymogów danego państwa. By nie narażać takiego przedsiębiorcę na rozliczanie się z podatku VAT na różnych zasadach, dla różnych klientów pochodzących z różnych państw członkowskich, powstał system Mini One Stop Shop w skrócie MOSS, czyli punkt kompleksowej obsługi.

System ten umożliwia rozliczenie należnego podatku VAT z transakcji w całej UE dzięki złożeniu deklaracji w siedzibie usługodawcy. W Polsce taką deklarację należy złożyć elektronicznie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zgodnie z Art. 130 b ust. 1 ustawy o VAT podatnik świadczący usługi elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z Art. 28k, (czyli tam gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu) na rzecz osób niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:

  • siedzibę działalności gospodarczej
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

Kwoty w deklaracji MOSS dotyczące podatku VAT muszą zostać wyrażone w Euro. Jeżeli płatności z tytułu usług elektronicznych dokonywano w walucie innej niż euro, należy posłużyć się kursem wymiany walut, jaki publikuje Europejski Bank Centralny. Następnie, kwotę VAT w walucie Euro należy przelać na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, skąd trafi ona do odpowiedniego organu skarbowego w państwie usługobiorcy.

Dostęp do międzynarodowego klienta może być szansą dla wielu firm działających na terenie Wspólnoty. Przepisy podatkowe dotyczące ciągle rozwijającego się handlu on-line mogą sprawić problemy niektórym przedsiębiorcom mniej zaznajomionym z księgowością, lub czasem zniechęcić ich od prób szukania klientów poza granicami kraju. W pokonaniu takich barier pomoże dobre biuro rachunkowe, które może również zaoferować optymalizację kosztów e firmie.

Jeśli chcesz otrzymywać podobne treści oraz Informację: Jak nie płacić ZUS i zmniejszyć podatki wpisz swój mail i imię:

E-mail: Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Skomentuj na Facebooku:

Dodaj komentarz

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Najnowsze Wpisy

Kilka przypomnień przed wyborami

  15-go października wybory! Przez ostatnie 3 lata polski złoty a zatem nasze oszczędności ...

Archiwum